Katalog usług

Nasz ośrodek zapewnia wsparcie naszym uczestnikom w następujących formach terapii zarówno w zajęciach grupowych jak i indywidualnych:

I. Trening funkcjonowania w codziennym życiu:

 1. Trening dbałości o wygląd zewnętrzny
 2. Trening nauki higieny
 3. Trening kulinarny
 4. Trening umiejętności praktycznych
 5. Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi

II. Trening interpersonalny i rozwiązywania problemów

 1. Trening relacji interpersonalnych (kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z innymi)
 2.  

III. Trening umiejętności komunikacyjnych w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.

 

IV. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz rozwoju zdolności i zainteresowań:

 1. Trening funkcji poznawczych
 2. Trening manualny
 3. Trening zajęć technicznych
 4. Trening ogrodniczy
 5. Trening informatyczny
 6. Trening muzyczny
 7. Trening biblioterapeutyczny
 8. Trening umiejętności artystycznych
 9. Trening umacniania życia duchowego.

 

V. Poradnictwo psychologiczne.

 

VI. Poradnictwo socjalne, medyczne, niezbędna opieka

 1. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 2. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia
 3. Niezbędna opieka w szczególności dla osób o których mowa w art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
 4. Trening prozdrowotny (edukacja, pogadanki itp.)

VII. Terapia ruchowa

 1. Zajęcia sportowe
 2. Trening rekreacyjny, turystyka

VIII. Praca z rodziną

 1. Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich Uczestników.
 2. Utrzymywanie stałego kontaktu z bliskimi Uczestników.

 

Każdy rodzaj treningu jest dostosowany do możliwości fizycznych i intelektualnych uczestników.

 • Środowiskowy Dom Samopomocy

  ul. Nawojowska 159 A

  33-300 Nowy Sącz

 • Ośrodek czynny

  od poniedziałku do piątku

  w godz. 7:00- 16:00

 • Telefon

  18 547 59 90

 • sds@sds.nowysacz.pl

  sds@sds.nowysacz.pl

  Masz pytanie? Napisz do nas

  korzystając z adresu e-mail