Jak zostać uczestnikiem

Aby zostać Uczestnikiem zajęć terapeutycznych ŚDS należy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie załączając następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych;
 • Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Termin przyjęcia do domu ustala Dyrektor Domu w uzgodnieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

 • Środowiskowy Dom Samopomocy

  ul. Nawojowska 159 A

  33-300 Nowy Sącz

 • Ośrodek czynny

  od poniedziałku do piątku

  w godz. 7:00- 16:00

 • Telefon

  18 547 59 90

 • sds@sds.nowysacz.pl

  sds@sds.nowysacz.pl

  Masz pytanie? Napisz do nas

  korzystając z adresu e-mail