Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  sds@sds.nowysacz.pl

Dane adresowe jednostki:

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Nawojowska 159 A

33-300 Nowy Sącz

adres e-mail: sds@sds.nowysacz.pl

telefon: 18 547 59 90

Data publikacji strony internetowej: 15.02.2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.03.2024r.

Strona internetowa Środowiskowego Domu Samopomocy jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,

Część załączników jest w postaci skanów, 

Brak struktury nagłówków w artykułach.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Ułatwienia na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy

Powiększanie liter

Wersja kontrastowa

Negatyw strony

Wyłączenie kolorów

Odwrócenie kolorów

Czytelna czcionka

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Renata Zaczyk

e-mail: sds@sds.nowysacz.pl

Telefon: 18 547 59 90,  SMS: 507 123 011

Procedura wnioskowo-skargowa 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lun ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna

1. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier pionowych i poziomych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie - parter, piętro: różnica poziomów 2 schody - schodołaz)

2. W środku znajduje się informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku i jest zapewniona w sposób głosowy (personel ŚDS)

3. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowany personel ŚDS)

4. Brak progów

5. Łazienka i toaleta pozbawione barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących

7. Nie można skorzystać z tłumaczenia języka migowego

8. Na terenie placówki brak parkingu z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych

9. Ewakuacja - w przypadku konieczności ewakuacji należy wykonywać polecenia wyznaczonych i przygotowanych pracowników. Są oni odpowiedzialni za pomoc w dotarciu do miejsca ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 • Środowiskowy Dom Samopomocy

  ul. Nawojowska 159 A

  33-300 Nowy Sącz

 • Ośrodek czynny

  od poniedziałku do piątku

  w godz. 7:00- 16:00

 • Telefon

  18 547 59 90

 • sds@sds.nowysacz.pl

  sds@sds.nowysacz.pl

  Masz pytanie? Napisz do nas

  korzystając z adresu e-mail